Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминологија
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА ОДРЖАН НА 17.05.2018 Резултат Основи на економија
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ Резултат Контрола на безбедносен сектор
Резултати од втор колоквиум - 18.05.2018 Резултат Меѓународно хуманитарно право
Резултати од втор колоквиум - 18.05.2018 Резултат Меѓународно хуманитарно право
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА ОДРЖАН НА 17.05.2018 Резултат Основи на економија
Konecni bodovi so ocenka od ispit Резултат Човекови права и слободи
РЕЗУЛТАТИ Резултат Тактика и техника на обезбедување
Резултати од Колоквиум 2 Резултат Кривично процесно право
Прелиминарна листа - јунска сесија Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Дипломатија и разузнавање“ Резултат
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Разузнавање и разузнавачки служби“ Резултат Разузнавање и разузнавачки служби
Прелиминарна бодовна листа Резултат Современи безбедносни системи
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Втор колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Листа со бодови од настава Резултат Социологија
Резултати од II Колоквиум Резултат Социологија
Термин за колоквиум 2 Известување Кривично процесно право
Соопштение Известување Криминологија
Прелиминарна листа - јунска испитна сесија Резултат Меѓународно право за права на човекот