Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување Известување Криминологија
Термин за поправни колоквиуми кај проф. д-р Цане Мојаноски Известување
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 4
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 4
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 2
Известување за предавања Известување Економија на криминал
Известување Известување Криминологија
Известување Известување Прогноза на криминалот
Известување Известување
Електронски материјал за прв колоквиум 4 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум 3 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум 2 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Литература за прв колоквиум Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
одржување на настава на Економија на криминал Распоред на час Економија на криминал
Резултати по Организиран Криминал и Корупција од Јануарска Испитна Сесија Резултат Организиран криминал и корупција
Резултати по Криминологија од Јануарска Испитна Сесија Резултат Криминологија
Резултати по Кривично Право од Јануарска Испитна Сесија Резултат Кривично право
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Bodovi so ocenka od januarska sesija Резултат