Соопштенија за студиска програма Форензички науки
pp1234pp
НасловТипПредметДатум
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Распоред на полагање
Менторска настава на втор циклус на студии Известување
POKANA ZA RABOTILNICA Резултат
Јануарска испитна сесија Известување
Презентација на изборни предмети Известување
Кривично право - матријални и кривично- процесни аспекти Известување
Нови термини за испит Резултат
Известување за предавање Известување
Распоред за настава на втор циклус студии Резултат
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Одлука
Термини за испити втор циклус Резултат
Одлука за прием на кандидати од ТРЕТИОТ уписен рок Одлука
Ноемвриска испитна сесија Известување
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Известување
ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термини за испити Распоред на полагање
Потребни документи за пријавување Резултат
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Известување
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ Распоред на полагање
Јунска сесија Резултат