Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Поправен колоквиум Известување Ресторативна правда
Поправен колоквиум Известување Криминолошки теории
Rezulttai od I Kolokvium Резултат Основи на статистика на криминалот
Rezulttai od I Kolokvium Резултат Основи на статистика на криминалот
Rezulttai od I Kolokvium Резултат Основи на статистика на криминалот
Rezulttai od I Kolokvium Резултат Социологија
Rezulttai od I Kolokvium Резултат Основи на статистика на криминалот
Rezultati od I Kolokvium Резултат Социологија на политиката
Резултати од Колоквиум 1 Резултат Кривично процесно право
Прв поправен колоквиум Известување Хумана безбедност
Прв колоквиум Известување Хумана безбедност
Термин за прв колоквиум Известување Полиција и јавност
Термин за прв колоквиум - потсетување Известување Кривично процесно право
Термин за прв колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Термин за прв колоквиум Известување Кривично процесно право
Настава со вонредни студенти Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Известување за презакажување на часовите Известување Англиски јазик 3
СООПШТЕНИЕ Известување Корпоративна безбедност