Соопштенија за студиска програма Безбедност и евроатлантски интеграции
pp123456pp
НасловТипПредметДатум
Поправен колоквиум Известување Криминолошки теории
Резултати -Прв колоквиум-12.1.2018 година Резултат Основи на правото и уставно право
Термин за прв колоквиум Известување Безбедносна култура
Материјал за прв колоквиум Известување Меѓународно јавно право
Настава за вонредни студенти Известување Меѓународно јавно право
Менторска настава Известување Англиски јазик 2
Термин за менторска настава Известување Англиски јазик 2
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Безбедносна култура
Промена на термин за настава и известување за консултации Известување Меѓународно јавно право
Конечни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Термин за пишување есеј е 2.10.2018 година во 12 часот во канцеларија бр.11 Известување Вовед во полициски науки
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Конечни резултати Резултат Социологија на безбедноста
Конечна ранг листа Резултат
Прелиминарни резултати од континуирана проверка Резултат Вовед во право и уставно право
Прелиминарни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Прелиминарна листа Резултат Социологија на безбедноста
Прелиминарна листа - Втор уписен рок Резултат