Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Оценки Известување Кривично процесно право
Резултати II колоквиум Менаџмент на човечки ресурси Резултат Менаџмент на човечки ресурси
Резултати од Завршен испит - бодовна состојба Резултат Кривично процесно право
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Резултат Социјална патологија
Резултати од испит по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM, БФК-Охрид Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Прелиминарна листа. Резултат Управно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Прелиминарна ранг листа Резултат Меѓународни односи со меѓународна соработка
Прелиминарна листа Резултат Меѓународни односи со меѓународна соработка
Резултати Резултат Меѓународни односи со меѓународна соработка
Термин за испит Известување Кривично процесно право
Збирен табеларен приказ на бодови Резултат Социјална патологија
Соопштение Распоред на полагање Перење на пари
Соопштение Резултат Основи на економија
Резултати од испит Резултат Социологија
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ Резултат Социјална патологија
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
Резултати Резултат Управно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Социјална патологија