Соопштенија за студиска програма Безбедност и евроатлантски интеграции
pp123pp
НасловТипПредметДатум
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Конечни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Прелиминарни резултати од испит Резултат Вовед во полициски науки
Прелиминарна бодовна листа Резултат Вовед во криминалистика
Прелиминарна РАНГ ЛИСТА Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати Резултат Социологија на безбедноста
Резултати од одржаниот исит по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Прелиминарни листи Резултат Социологија на безбедноста
Резултати од испит Резултат Социологија на безбедноста
Бодовна состојба пред испит Резултат Вовед во полициски науки
Резултати од одржаниот испит по предметот „Национална безбедност“ на ден, 16.01.2018. Резултат Национална безбедност
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Прелиминарни резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во полициски науки
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Известување Резултат Вовед во криминалистика
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Национална безбедност“, на ден, 27.12.2017. Резултат
Резултати од II Колоквиум Резултат Социологија на безбедноста
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Постигања од предавања, вежби и есеј Резултат Социологија на безбедноста
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во полициски науки