Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резулттаи од поправен (прв) колоквиум - 06.12.2018 Резултат Меѓународно право за права на човекот
Резултати од поправен (прв) колоквиум - 06.12.2018 Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Психологија
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Психологија на комуникации
Резултати од поправен колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Поправен колоквиум Резултат Основи на етика
Резултати од поправен колоквиум Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА ОДРЖАН НА 05.12.2018 Резултат Основи на економија
СООПШТЕНИЕ Известување Глобална безбедност
Резултати од прв колоквиум Резултат Безбедносни стандарди при транспорт
Менторска Настава Известување Колективни системи за безбедност
Резултати од I Поправен колоквиум Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Резултати од поправен колоквиум 04.12.2018 Резултат Еколошка криминалистика
Резултати од поправен колоквиум Резултат Еколошка криминалистика
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН Резултат Основи на приватна безбедност
резултати од поправен колоквиум Резултат Криминалистичка тактика
Резултати од испит Резултат Контрола на безбедносен сектор
Менторска Настава Резултат Цивилна заштита
Менторска Настава Известување Еколошка безбедност
Резултати од завршен испит - 29.11.2018 Резултат Меѓународно хуманитарно право