Соопштенија за студиска програма Безбедност и евроатлантски интеграции
pp1234567pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од поправен (прв) колоквиум - 06.12.2018 Резултат Меѓународно јавно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Одлагање на предавања Известување Меѓународни односи со меѓународна соработка
Резултати од испит Резултат Меѓународни организации и интеграции
Резултати од прв колоквиум Резултат Институции на ЕУ
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА ОДРЖАН НА 05.12.2018 Резултат Основи на економија и економско-финансиски криминал
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН Резултат Безбедносна култура
Резултати од поправен колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Основи на правото и уставно право
Прелиминарни резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во полициски науки
Резултати од испит Резултат Англиски јазик 1
Термин за поправен (прв) колоквиум Известување Меѓународно јавно право
Термин за поправен колоквиум Известување Англиски јазик 2
Термин за поправен колоквиум Известување Англиски јазик 1
Резултати од прв колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Резултати од прв колоквиум Резултат Англиски јазик 2
Резултати од првиот колоквиум Резултат Безбедносна култура
Првиот поправен колоквиум по предметот Основи на правото и уставно право/Вовед во право Известување Вовед во право и уставно право
Резултати од прв колоквиум - 15.11.2018 Резултат Меѓународно јавно право
Поправен колоквиум Известување Криминолошки теории