Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување за настава Резултат Криминалистичка техника
Литература за предметот Дипломатија и меѓународна безбедност Материјали Дипломатија и меѓународна безбедност
Резултати по Криминологија од Јануарска Испитна Сесија Резултат Криминологија
Резултати по Кривично Право од Јануарска Испитна Сесија Резултат Кривично право
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Справување со конфликти
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вооружување и опрема
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Известување Известување Економска криминалистика
Известување Известување Методика на истражување на компјутерски криминал
Известување Известување Методика на истражување општ криминалитет
Термин за оценка Известување Криминалистичка тактика
Термин за оценка Известување Меѓународен тероризам
Термин за земање оценки Известување Тероризам и методика на истражување на тероризам
Конечна бодовна листа Резултат Превенција на криминалитетот
Конечни резултати Јануарска испитна сесија Резултат Пенологија
Конечни резултати Јануарска испитна сесија Резултат Виктимологија
Термин за менторска настава Известување Меѓународно договорно право
Термин за менторска настава Известување Полиција и меѓународно хуманитарно право
Прелиминарни листа Резултат Пенологија