Соопштенија за студиска програма Докторски студии
pp123456pp
НасловТипПредметДатум
Термин за испит Известување
Свечено отварање на трет циклус студии Известување
Распоред на часови на трет циклус студии Распоред на час
Датум за испит Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за испит - Методологија на истражување на безбедносните појави Известување
О Д Л У К А За запишување на кандидати на трет циклус студии – докторски студии Одлука
Одлука за запишување на кандидати на трет циклус - докторски студии Одлука
Потребни документи за запишување на Трет циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје Известување
Пријавување на трет циклус на студии Резултат
Термин за испит за трет циклус Известување
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ Известување
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС Резултат
Пријавете се за истражувач Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за испит - Криминологија и кривично право Известување
Термин за испит - Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Термин за испит - Методологија на истражување на безбедносни појави Известување
СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТОТ ВО ЈУНИ Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Работилница со наслов: „КАКО СЕ ПИШУВА НАУЧЕН ТРУД?“ Известување
Pokana za rabotilnica Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за испит - Безбедност и меѓународно јавно право Известување