Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Термин за поправен колоквиум Известување Управно право
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ Резултат Менаџмент на човечки ресурси
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН Резултат Социјална патологија
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати од испит Резултат Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Резултати од испит Резултат Криминалистичко разузнавање
Резултати од прв колоквиум Резултат Управно право
Резултати од првиот колоквиум Резултат Социјална патологија
Резултати од прв колоквиум по предметот Финансиско сметководство Резултат Финансиско сметководство
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Социјална патологија
Менторска настава Известување Менаџмент на човечки ресурси
Настава Известување Менаџмент на човечки ресурси
Конечни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Одложување на предавања Известување Социјална патологија