Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Bodovi od prv kolokvium Резултат Родови перспективи на криминалот
Одлагање на предавања Известување Основи на виктимологијата
Резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од прв колоквиум Резултат Криминалистичка тактика
Резултати од прв колоквиум Резултат Превенција на криминалитетот
Резултати од прв колоквиум Резултат Ресторативна правда
Поправен колоквиум Известување Основи на статистика на криминалот
Поправен колоквиум Известување Социологија на политиката
Резултати од прв колоквиум Резултат Сообраќајна деликвенција
Резултати од прв колоквиум Резултат Безбедносни стандарди при транспорт
Резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Резултати од прв колоквиум Резултат Криминолошки теории
Резултати од прв колоквиум Резултат Еколошка криминалистика
Одлагање на предавања Известување Кривично процесно право
Поправен колоквиум Известување Ресторативна правда
Поправен колоквиум Известување Криминолошки теории
Rezulttai od I Kolokvium Резултат Основи на статистика на криминалот
Rezulttai od I Kolokvium Резултат Основи на статистика на криминалот
Rezulttai od I Kolokvium Резултат Основи на статистика на криминалот
Rezulttai od I Kolokvium Резултат Социологија