Соопштенија за студиска програма СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ ПО БЕЗБЕДНОСТ
pp123pp
НасловТипПредметДатум
Ноемвриска испитна сесија - втор циклус Распоред на полагање
О Д Л У К А За прием на кандидати на втор циклус студии - ЧЕТВРТ уписен рок Одлука
Презентација на изборни предмети Известување
Настава на втор циклус студии Известување
О Д Л У К А За прием на кандидати на втор циклус студии Одлука
Септемвриска испитна сесија - втор циклус Распоред на полагање
Испит Дипломатија и меѓународна безбедност Резултат Дипломатија и меѓународна безбедност
пријавување на втор циклус на студии Резултат
Методологија на истражување на криминалитет и Методологија на истражување на безбедносни појави Известување
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Резултат
Call for applications Известување
Резултати од одржаниот испит по предметот „Разузнавачки служби Резултат
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ - ЈУНСКА СЕСИЈА Резултат
Резултат од испит (прв дел) од Кризен менаџмент Резултат Кризен менаџмент
Резултат од испит Дипломатија и меѓународна безбедност Резултат Дипломатија и меѓународна безбедност
Резултат од испит Современи теории и системи за безбедност Резултат Современи теории и системи за безбедност
ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Известување
Работилница со наслов: „КАКО СЕ ПИШУВА НАУЧЕН ТРУД?“ Известување
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Распоред на полагање
Резултати од испит - Современи аспекти на концепирање на полициското работење, огранизација и наука Резултат