Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од испит Резултат Англиски јазик 4
Резултати од испит Резултат Англиски јазик 3
Одлагање на предавања Известување Виктимологија
Првиот поправен колоквиум по предметот Основи на правото и уставно право/Вовед во право Известување Вовед во право и уставно право
Резултати од прв колоквиум - 15.11.2018 Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од прв колоквиум Резултат Криминалистичка тактика 2
Poprave kolokvium Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Резултати од прв колоквиум Резултат Сообраќајна криминалистика
Резултати од прв колоквиум Резултат Безбедност во сообраќајот
Резултати од прв колоквиум Резултат Сообраќајна деликвенција
Прелиминарна листа - ноемвриска сесија Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Резултати од прв колоквиум Резултат Еколошка криминалистика
Резултати од прв колоквиум - вонредни Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Резултати од прв колоквиум Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Одлагање на предавања Известување Кривично процесно право
Rezultati od I Kolokvium Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Резултати од Колоквиум 1 Резултат Кривично процесно право
Термин за самостојна домашна работа - есеј (ноемвриска сесија) Известување Меѓународно договорно право
Термин за самостојна домапна работа - есеј (ноемвриска сесија) Известување Меѓународно право за права на човекот