Соопштенија за студиска програма Докторски студии
pp123456pp
НасловТипПредметДатум
О Д Л У К А За запишување на кандидати на трет циклус студии – докторски студии Одлука
Одлука за запишување на кандидати на трет циклус - докторски студии Одлука
Потребни документи за запишување на Трет циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје Известување
Пријавување на трет циклус на студии Резултат
Термин за испит за трет циклус Известување
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ Известување
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС Резултат
Пријавете се за истражувач Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за испит - Криминологија и кривично право Известување
Термин за испит - Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Термин за испит - Методологија на истражување на безбедносни појави Известување
СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТОТ ВО ЈУНИ Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Работилница со наслов: „КАКО СЕ ПИШУВА НАУЧЕН ТРУД?“ Известување
Pokana za rabotilnica Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за испит - Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Методологија на истражување на безбедносни појави Известување
Криминалистика и наука за полицијата Известување
Известување за упис на семестар Известување
Термин за испит за трет циклус студии за испитот Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право Известување