Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Конечни резултати од завршен испит Резултат Правосуден систем
Резултати од поправен колоквиум Резултат Криминолошки теории
Резултати од поправен колоквиум Резултат Ресторативна правда
Резултати од поправен колоквиум Резултат Превенција на криминалитетот
Термин за поправен колоквиум Резултат Управно право и прекршочно право
Поправен колоквиум Резултат Основи на етика
Резултати од прв колоквиум Резултат Безбедносни стандарди при транспорт
Одложување на предавања Известување Кривично процесно право
Виктимологија посевен дел Резултат Виктимологија
Rezultati od I Popraven kolokvium Резултат Основи на статистика на криминалот
Резултати прв поправен колоквиум Резултат Превенција на виктимизација и заштита на жртви
Конечни резултати Резултат Санкции во заедницата
Резултати ноемвриска испитна сесија Резултат Криминална политика
Резултати од поправен колоквиум 04.12.2018 Резултат Еколошка криминалистика
Резултати од поправен колоквиум Резултат Еколошка криминалистика
резултати од поправен колоквиум Резултат Криминалистичка тактика
Резултати од испит Резултат Контрола на безбедносен сектор
Одложување на предавања Известување Вовед во право и уставно право
Поправен колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Резултати од поправен колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ