Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Прв колоквиум Известување Хумана безбедност
Термин за прв колоквиум Известување Полиција и јавност
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Кривично процесно право
Материјал за прв колоквиум Известување Меѓународно јавно право
Термин за прв колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Rezultati od poseta nastava Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Настава за вонредни студенти Известување Меѓународно јавно право
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Основи на приватна безбедност
Настава Известување Методика на истражување на пожари и експлозии
ИМА ПОТРЕБА ОД ИСТРАЖУВАЧИ - ПРИЈАВЕТЕ СЕ! Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Настава за вонредни студенти Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Промена на термин за настава и известување за консултации Известување Меѓународно јавно право
Основна литература за Безбедносни политики Материјали Безбедносни политики
Менторска настава Резултат Колективни системи за безбедност
Менторска настава Известување Цивилна заштита
Известување за презакажување на часовите Известување Англиски јазик 3
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот