Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати и известување Резултат Психологија на комуникации
Резултати од февруарска сесија Резултат СФО 2
Резултати од февруарска сесија Резултат СФО 1
Резултат јануарска сесија Резултат Основи на етика
Резултати по Основи на економија Резултат Основи на економија
Резултати од завршен испит - 14.02.2019 Резултат Меѓународно право за права на човекот
Резултати од завршен испит - 14.02.2019 Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од завршен испит - 14.02.2019 Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од февруарска сесија Резултат Меѓународен тероризам
Резултати од февруарска сесија Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
Оценки Известување Кривично процесно право
Известување за консултации Известување Меѓународно јавно право
Прелиминарни резултати од испит Резултат Вовед во полициски науки
Прелиминарна листа Полициска етика јануари 2019 Резултат Основи на етика
Ocenka po ispit Резултат Човекови права и слободи
Ocenka po ispit Резултат Полициско право и примена на овластувања
Резултати од Завршен испит - бодовна состојба Резултат Кривично процесно право
Прелиминарни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од испитна сесија Резултат Криминалистичко разузнавање
Резултати од испит Резултат Меѓународна полициска соработка