Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од прв колоквиум по предметот Финансиско сметководство Резултат Финансиско сметководство
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Социјална патологија
Менторска настава Известување Менаџмент на човечки ресурси
Настава Известување Менаџмент на човечки ресурси
Конечни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Одложување на предавања Известување Социјална патологија
РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ Резултат Заштита на културно наследство
Резултати од испит Резултат Методика на истражување на економско-финансиски криминал
Подигање на оценка Известување Кривично процесно право
Резултати од испит Резултат Основи на менаџментот
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати од одржаниот испит по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од одржаниот испит по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од испитот по предметот Информациски технологии одржан на 07.09.2018 Резултат
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право