Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ Резултат Контрола на безбедносен сектор
ПрелиминарнаРАНГ ЛИСТА Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминологија
Резултати од II Колоквиум Резултат Современи социолошки теории
Покана за пишување есеј Резултат Современи социолошки теории
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ Резултат Контрола на безбедносен сектор
Прелиминарни резултати од континуирана проверка Правосуден систем Резултат Правосуден систем
Резултати од втор колоквиум Резултат Правосуден систем
Rodovi perspektivi na kriminalot-Konecni bodovi so ocenka od ispit Резултат
Термин за втор колоквиум Известување Психологија на криминалното однесување
Прелиминарна бодовна листа Резултат Современи безбедносни системи
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Втор колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Листа со бодови од настава Резултат Социологија
Листа со бодови од настава Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Резултати од II Колоквиум Резултат Социологија
Соопштение Известување Криминологија
Rezultati od II Kolokvium Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за втор колоквиум Известување Меѓународен тероризам
Листа со бодови од настава Резултат Современи социолошки теории