Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од втор колоквиум Резултат Безбедност во приватниот сектор
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Еколошка криминалистика
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
РАНГ ЛИСТА Резултат Управно право
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ Резултат Еколошка криминалистика
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од испит Резултат Царинско работење
пишување писмената задача (решение) Известување Управно право
Посета на Државен инспекторат за заштита на животната средина Известување Еколошка криминалистика
Резултат Резултат Економска криминалистика
Анализа на случај Резултат Кривично процесно право
Резултати Кривично право Резултат Кривично право
Конечни резултати од априлска сесија Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од одржаниот испит по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Впишување на оценки Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати по Еколошка криминалистика-априлска сесија Резултат Еколошка криминалистика
Резултати од испит Резултат Меѓународен тероризам
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати од поправен колоквиум Резултат Криминалистичка методика