Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Литература за предметот Дипломатија и меѓународна безбедност Материјали Дипломатија и меѓународна безбедност
Литература за предметот Современи теории и системи за безбедност Материјали Современи теории и системи за безбедност
Резултати по Криминологија од Јануарска Испитна Сесија Резултат Криминологија
Резултати по Кривично Право во Јануарска Испитна Сесија Резултат Кривично право
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Кризен менаџмент
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Термин за оценка Известување Контрола на безбедносен сектор
Термин за оценка Известување Безбедносен менаџмент
Термин за оценка Известување Криминалистичка тактика
Термин за оценка Известување Тероризам и методика на истражување на тероризам
Конечна бодовна листа Резултат Превенција на криминалитетот
Конечна бодовна листа Резултат Криминологија
Термин за менторска настава Известување Меѓународно договорно право
Резултати од Безбедносни стратегии Резултат Безбедносни стратегии
Термин за впишување на оценка во индекс Известување Меѓународно јавно право
Термин за подигање на оценки Известување Кривично процесно право
Bodovi so ocenka od januarska sesija Резултат Човекови права и слободи
Конечни резултати - 31.01.2018 Резултат Меѓународно јавно право
Конечни резултати - 31.01.2018 Резултат Меѓународно право за права на човекот
Конечни реултати - 31.01.2018 Резултат Меѓународно договорно право