Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Менторска настава Известување Цивилна заштита
Менторска настава Известување Хумана безбедност
Менторска настава Известување Меѓународни односи
Термин за менторска настава Известување Безбедносен менаџмент
Резултати од испитот по Криминологија Резултат Криминологија
Известување Известување Психологија
Резултати од ноемвриска сесија Резултат Психологија на криминалното однесување
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Психологија
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од Прв колоквиум предметот Безбедносни стратегии Резултат Безбедносни стратегии
Резултати Прв Колоквиум од предметот Кризен менаџмент Резултат Кризен менаџмент
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Резултати Прв поправен колоквиум предмет Безбедносни стратегии Резултат Безбедносни стратегии
Термин за давање на оценки и дополнителни консултации Резултат Современи теории и системи за безбедност
Термин за давање на оценки и дополнителни консултации Резултат Безбедносни политики
Термин за давање на оценки и дополнителни консултации Резултат Кризен менаџмент
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОВРЕМЕНИ ТЕОРИИ И СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ Резултат Современи теории и системи за безбедност
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ДИПЛОМАТИЈА И МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ Резултат Дипломатија и меѓународна безбедност
Настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование 1 Известување СФО 1
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право