Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Меѓународно договорно право
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј - јануарска сесија Известување Меѓународно право за права на човекот
Известување за писмена активност со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Известување за писмена активност со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Термини за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Термин за втор колоквиум Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Промена на термин за настава за вонредни студенти Известување Специјално физичко обарзование
Посета на затворот Куманово Известување Пенологија
Посета на затворот Куманово Известување Пенологија
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 3
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Известување Известување Криминалистичка психопатологија
ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Конечни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вооружување и опрема
Резултати од испитот по Криминологија Резултат Криминологија