Соопштенија за студиска програма Криминалистика
pp1234567pp
НасловТипПредметДатум
Електронски материјал за прв колоквиум 5 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Известување за упис на семестар Известување
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Распоред на полагање
Термин за предавања Известување
Менторска настава на втор циклус на студии Известување
Теориско-концепциски пристапи и политики во безбедноста Известување
POKANA ZA RABOTILNICA Резултат
Прелиминарни резултати од јануарска сесија Резултат Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите
Јануарска испитна сесија Известување
Презентација на изборни предмети Известување
Нови термини за испит Резултат
Распоред за настава на втор циклус студии Резултат
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Одлука
Потребни документи за запишување на Втор циклус студии Известување
Термини за испити втор циклус Резултат
Одлука за прием на кандидати од ТРЕТИОТ уписен рок Одлука
Потребни документи за запишување на Втор циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје Известување
Ноемвриска испитна сесија Известување
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Одлука
Потребни документи за запишување на Втор циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје Известување