Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Испитот по предметот Даночно работење и фискален систем го положија следните студенти Резултат
Резултати од Ноемвриска казнена испитна сесија по Кривично Право и Корупција и Организиран Криминал Резултат Кривично право
Резултати од Ноемвриска казнена испитна сесија по криминологија Резултат Криминологија
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Методика на истражување на финансиски криминал
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Промена на термин за предавање Известување Основи на правото и уставно право
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Основи на менаџментот
Термин за подигање на оценка Известување Кривично процесно право
Резултати прв поправен колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Поправен колоквиум Резултат Кривично право
Прв поправен колоквиум Резултат Меѓународен тероризам
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Известување Известување Основи на менаџментот
Известување Известување Царинско работење
Резултати од испит Резултат Меѓународен тероризам
Резултати од одржаниот поправен колоквиум БФК-Охрид по предметот Основи на безбедност и безбедносен Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од првиот колоквиум по предметот Информациски технологии–БФК Скопје, одржан на 17.11.2017 Резултат
Вториот термин за полагање на поправниот колоквиум Известување
Резултати од поправен колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ