Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Збирен табеларен приказ Резултат Социјална патологија
Збирен табеларен приказ Резултат Процена на ризик
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Криминалистичко разузнавање
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминалистичко разузнавање
Прелиминарна бодовна листа Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
Bodovna lista Резултат Полициско право и примена на овластувања
bodovna lista Резултат Човекови права и слободи
Резултати од втор колоквиум Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА СТУДЕНТИ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА 2017/2018 Резултат Основи на економија
Термин за испит Известување Превенција на криминалитетот
Прелиминарна листа - јунска сесија Резултат Меѓународно хуманитарно право
Резултати од 2 колоквиум Резултат Компјутерска безбедност
Резултати од вториот колоквиум Резултат Англиски јазик 2
Резултати од втор колоквиум Резултат Процена на ризик
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 4
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ Резултат Контрола на безбедносен сектор
Резултати од одржаниотв втор колоквиум по предметот „Методика на истражување субверзивни дејства“ Резултат
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Служби за безбедност и контраразузнавање Резултат
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминологија