Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од јунска сесија Резултат Управно право
Резултати по Организиран криминал Резултат
Резултати по Криминологија Резултат Криминологија
Резултати од завршен испит Резултат Меѓународен тероризам
Резултати Кривично право Резултат Кривично право
Резултати oд oдржаниoт испит Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од испитот по предметот Информациски технологии Резултат Информациони технологии
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Прелиминарни резултати од континуирана проверка Резултат Вовед во право и уставно право
Прелиминарни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од испит - 1 декада Резултат Економска криминалистика
ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Известување
Испит 2-ра декада Известување Кривично процесно право
Термин за испит - 2 декада Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Термин за испит Известување Кривично процесно право
Збирен табеларен приказ Резултат Безбедност во приватниот сектор
Прелиминарна бодовна листа Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
Резултати од 2 колоквиум Резултат Економска криминалистика
Резултати од втор колоквиум Резултат Безбедност во приватниот сектор