Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати по Организиран Криминал и Корупција од Јануарска Испитна Сесија Резултат Организиран криминал и корупција
Резултати по Криминологија од Јануарска Испитна Сесија Резултат Криминологија
Резултати по Кривично Право од Јануарска Испитна Сесија Резултат Кривично право
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Bodovi so ocenka od januarska sesija Резултат
Термин за оценка Известување Контрола на безбедносен сектор
Термин за оценка Известување Безбедносен менаџмент
Термин за оценка Известување Криминалистичка тактика
Термин за оценка Известување Меѓународен тероризам
Конечна бодовна листа Резултат Превенција на криминалитетот
Конечна бодовна листа Резултат Криминологија
Виктимологија - ПОСЕБЕН ДЕЛ Резултат Виктимологија
Конечни резултати Јануарска испитна сесија Резултат Пенологија
Конечни резултати Јануарска испитна сесија Резултат Виктимологија
Конечни резултати Резултат Правосуден систем
Виктимологија - посебен дел Резултат Виктимологија
Прелиминарна листа Резултат Пенологија
прелиминарна листа Резултат Виктимологија
Конечни резултати- Превенција на виктимизација и заштита на жртви Резултат Превенција на виктимизација и заштита на жртви
Конечни резултати јануарска испитна сесија Резултат Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца