Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Правосуден систем
Термин за есеј Известување Социологија на политиката
Термин за есеј- јануарска испитна сесија Известување Современи социолошки теории
Термин за есеј- јануарска испитна сесија Известување Социологија
Резултати ноемвриска испитна сесија Резултат Криминална политика
Резултати од испитот по Криминологија Резултат Криминологија
Известување Известување Психологија на комуникации
Резултати од ноемвриска сесија Резултат Психологија на криминалното однесување
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Психологија на комуникации
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Термин за есеј Известување Виктимологија
Резултати Прв колоквиум предмет Безбедносни стратегии Резултат Безбедносни стратегии
Виктимологија - посебен дел Резултат Виктимологија
посета на Државен инспекторат за животна средина и природа Известување Еколошки криминалитет
Резултати од првиот поправен колоквиум по предметот Полиција и јавност Резултат Полиција и јавност
Резултати прв поправен колоквиум Резултат Превенција на виктимизација и заштита на жртви
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ (ПОПРАВЕН) КОЛОКВИУМ И ИСПИТ Резултат Безбедносни стандарди при транспорт
прв поправен колоквиум Резултат Пенологија