Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
резултати од поправен колоквиум Резултат Контрола на безбедносен сектор
Резултати од испит и Прелиминарна листа Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Резултати од поправен колоквиум Резултат Сообраќајна криминалистика
Резултати од поправен колоквиум Резултат Сообраќајна деликвенција
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Процена на ризик
РЕЗУЛТАТИ Резултат Тактика и техника на обезбедување
Конечни резултати Односи со јавноста Резултат Односи со јавноста
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Основи на економија
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПОЛИЦИСКО ПРАВО Резултат Полициско право и примена на овластувања
Термин за поправен прв колоквиум Распоред на полагање Справување со конфликти
резултати од поправен колоквиум Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
Термин за менторска настава Известување Меѓународно договорно право
Термин за поправни колоквиуми кај проф. д-р Светлана Николоска Резултат
Прелиминарни резултати од прв колоквиум Резултат Вооружување и опрема
Rezultati od I Popraven kolokvium Резултат Социологија
Резултати од Поправен колоквиум Резултат Кривично процесно право
Резултати од прв и прв поправен колоквиум Резултат Сообраќајна криминалистика
Резултати од прв и прв поправен колоквиум Резултат Сообраќајна деликвенција
Прелиминарни резутлати од прв колоквиум Резултат Меѓународна полициска соработка
СООПШТЕНИЕ Известување Тактика и техника на обезбедување