Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Материјали за Втор колоквиум за предметот БЕЗБЕДНОСНИ СТРАТЕГИИ Известување Безбедносни стратегии
Материјали за Втор колоквиум за предметот БЕЗБЕДНОСНИ ПОЛИТИКИ Известување Безбедносни политики
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Менторска настава Известување Хумана безбедност
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 3
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Известување Известување Криминалистичка психопатологија
ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Резулат од одржаниот поправен колоквиум по предметот „Разузнвачки служби“, на ден, 11.12.2017 Резултат Разузнавачки служби
Термин за есеј- јануарска испитна сесија Известување Социологија
Менторска настава Известување Цивилна заштита
Менторска настава Известување Меѓународни односи
Термин за менторска настава Известување Безбедносен менаџмент
Резултати од испитот по Криминологија Резултат Криминологија
Известување Известување Психологија
Резултати од ноемвриска сесија Резултат Психологија на криминалното однесување
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Психологија
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од Прв колоквиум предметот Безбедносни стратегии Резултат Безбедносни стратегии