Соопштенија за студиска програма СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ ПО БЕЗБЕДНОСТ
pp12pp
НасловТипПредметДатум
Нови термини за испит Резултат
Термин за давање на оценки и дополнителни консултации Резултат
Распоред за настава на втор циклус студии Резултат
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Одлука
Термини за испити втор циклус Резултат
Ноемвриска испитна сесија Известување
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Резултат
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Резултат
Термини за испити Распоред на полагање
Потребни документи за пријавување Резултат
КОНКУР С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Известување
Распоред на испити Распоред на полагање
Термин за давање на оценки за предметот Кризен менаџмент Известување Кризен менаџмент
Термин за давање на оценки за предметот Современи теории и системи за безбедност Известување Современи теории и системи за безбедност
Термин за давање на оценки за предметот Безбедносни стратегии Известување Безбедносни стратегии
Резултати од испит по предмет Современи теории и системи за безбедност Резултат Современи теории и системи за безбедност
Материјали за Прв дел од предметот Безбедносни стратегии Материјали Безбедносни стратегии
Материјали за Прв дел од предметот Кризен менаџмент Материјали Кризен менаџмент
Известување за консултации и предавања за Кризен менаџмент Распоред на полагање Кризен менаџмент
Јунска сесија Известување