Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Термин за втор колоквиум Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Промена на термин за настава за вонредни студенти Известување Специјално физичко обарзование
Посета на затворот Куманово Известување Пенологија
Посета на затворот Куманово Известување Пенологија
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 3
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Известување Известување Криминалистичка психопатологија
ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Конечни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вооружување и опрема
Резултати од испитот по Криминологија Резултат Криминологија
Известување за поправниот колоквиум Известување Методика на истражување на пожари и експлозии
Известување Известување Криминалистичка психопатологија
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Криминалистичка психопатологија
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Термин за есеј Известување Виктимологија
Известување Известување Превенција на криминалитетот