Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Преглед и литература за втор колоквиум Материјали Кризен менаџмент
Термин за настава со вонредни студенти Известување Меѓународно јавно право
Резултати Прв Колоквиум од предметот Кризен менаџмент Резултат Кризен менаџмент
Резултати од прв колоквиум по Кривично Право Резултат Кривично право
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Меѓународно хуманитарно право
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Резултат Меѓународно договорно право
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Меѓународно право за права на човекот
Известување за писмена активност со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Известување за писмена активност со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Ocenka od ispit vo noemvriska sesija Резултат Човекови права и слободи
Материјали за Втор колоквиум за предметот БЕЗБЕДНОСНИ СТРАТЕГИИ Известување Безбедносни стратегии
Материјали за Втор колоквиум за предметот БЕЗБЕДНОСНИ ПОЛИТИКИ Известување Безбедносни политики
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Менторска настава Известување Хумана безбедност
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 3
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави