Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од испит по предметот ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО одржан на ден 15.09.2017 година Резултат Основи на сметководство
Септемвриска сесија Резултат Управно право
Настава одлагање Известување Основи на менаџментот
РЕЗУЛТАТИ од писмениот испит по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА, одржан на ден 19.09.2017 Резултат Меѓународна трговија
Резултати од септемвриска сесија Резултат Криминалистичка психологија
Резултати од испит Резултат Заштита на културно наследство
Резултати од испит Резултат Кривично право
Резултати од испит Резултат Криминологија
Резултати од испит Резултат Платни системи
Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика Известување
Резултати од писмениот испит по предметот по предметот Даночно работење Резултат Даночно работење
Резултати од писмениот испит по предметот по предметот Фискален систем Резултат Фискален систем
Резултати од испит Резултат Финансиска контрола и ревизија
Резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во право и уставно право
Термин за подигање на оценки Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Термин за испит Известување Кривично процесно право
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право