Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Термин за настава со вонредни студенти Известување Меѓународно јавно право
Резултати од прв поправен колоквиум по Кривично Право Резултат Кривично право
Термин за есеј Известување Пенологија
Односи со јавноста - Прв поправен колоквиум Резултат Односи со јавноста
Резултати од Ноемвриска казнена сесија по Кривично Право и Корупција и Организиран Криминал Резултат Кривично право
Резултати од Ноемвриска казнена испитна сесија по Криминологија Резултат Криминологија
РЕЗУЛТАТИ ОД НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Резултат Полициско право и примена на овластувања
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Методика на истражување на компјутерски криминал
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Методика на истражување на економско-финансиски криминал
Полиција и јавност - Прв поправен колоквиум Резултат Полиција и јавност
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Меѓународно договорно право
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј - јануарска сесија Известување Меѓународно право за права на човекот
Известување за писмена активност со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Известување за писмена активност со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Термини за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Термин за втор колоквиум Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Промена на термин за настава за вонредни студенти Известување Специјално физичко обарзование