Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Прелиминарна листа Резултат Меѓународен тероризам
Прелиминарна бодовна листа Резултат Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Известување Известување Економска криминалистика
Известување Известување Методика на истражување на финансиски криминал
Резултати од втор колоквиум Резултат Основи на менаџментот
Резултати од втор колоквиум Резултат Меѓународен тероризам
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Резултати од втор колокиум Резултат Методика на истражување на финансиски криминал
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Кривично процесно право
Резултати од втор колоквиум Резултат Психологија на комуникации
Прелиминарна листа Резултат Современи безбедносни системи
Прелиминарна листа Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Резултати - Ноемвриска сесија 2017 Резултат Криминалистичка психологија
Резултати од испит по предметот ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО одржан на ден 07.12.2017 година Резултат
Известување Известување Основи на менаџментот
Резултати од втор колоквиум по предметот„Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ, БФК-Скопје Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од писмениот испит по предметот Меѓународна трговија Резултат Меѓународна трговија
Резултати од втор колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM, БФК-Охрид Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Известување Известување Основи на менаџментот