Соопштенија за студиска програма Докторски студии
pp12345pp
НасловТипПредметДатум
Известување за упис на семестар Известување
Термин за испит за трет циклус студии за испитот Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право Известување
Термин за испит - Методологија на истражување на безбедносни појави Известување
POKANA ZA RABOTILNICA Резултат
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВА Известување
Предавање по задолжителниот семинар по Етика во научно истражувачката работа Известување
Менторска настава по предметот Безбедност и меѓународно јавно Известување
Безбедност и меѓународно јавно право Известување
ОДЛУКА за запишување на трет циклус студии Известување
Дополнителен Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии - трет уписен рок Известување
Термин за испит Криминологија и кривично право Известување
Потребни документи за запишување на Трет циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје Известување
Одлука од ВТОРИОТ уписен рок Одлука
Криминалистика и наука за полицијата - термин за испит Известување
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави