Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Термин за испит Известување Превенција на криминалитетот
Прелиминарна листа - јунска сесија Резултат Меѓународно хуманитарно право
Резултати од 2 колоквиум Резултат Компјутерска безбедност
Резултати од вториот колоквиум Резултат Англиски јазик 2
Резултати од втор колоквиум Резултат Процена на ризик
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 4
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ Резултат Контрола на безбедносен сектор
Резултати од одржаниотв втор колоквиум по предметот „Методика на истражување субверзивни дејства“ Резултат
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Служби за безбедност и контраразузнавање Резултат
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминологија
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА ОДРЖАН НА 17.05.2018 Резултат Основи на економија
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ Резултат Контрола на безбедносен сектор
Резултати од втор колоквиум - 18.05.2018 Резултат Меѓународно хуманитарно право
Резултати од втор колоквиум - 18.05.2018 Резултат Меѓународно хуманитарно право
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА ОДРЖАН НА 17.05.2018 Резултат Основи на економија
Konecni bodovi so ocenka od ispit Резултат Човекови права и слободи
РЕЗУЛТАТИ Резултат Тактика и техника на обезбедување
Резултати од Колоквиум 2 Резултат Кривично процесно право
Прелиминарна листа - јунска сесија Резултат Меѓународно јавно право