Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Промена на термин за предавање Известување Основи на правото и уставно право
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Основи на менаџментот
Термин за подигање на оценка Известување Кривично процесно право
Резултати прв поправен колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Поправен колоквиум Резултат Кривично право
Прв поправен колоквиум Резултат Меѓународен тероризам
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Известување Известување Основи на менаџментот
Известување Известување Царинско работење
Резултати од испит Резултат Меѓународен тероризам
Резултати од одржаниот поправен колоквиум БФК-Охрид по предметот Основи на безбедност и безбедносен Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од првиот колоквиум по предметот Информациски технологии–БФК Скопје, одржан на 17.11.2017 Резултат
Вториот термин за полагање на поправниот колоквиум Известување
Резултати од поправен колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Термин за поправен колоквиум Известување Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Резултати од испит Резултат Криминалистичка техника
Резултати од прв колоквиум по предметот Резултат Основи на менаџментот