Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување Известување
Електронски материјал за прв колоквиум 3 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум 4 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум 2 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв коловкиум Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Литература за прв колоквиум Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Настава Известување Европско право
Настава Известување Безбедносни стратегии и менаџмент
Известување за настава Резултат Криминалистичка техника
Литература за предметот Дипломатија и меѓународна безбедност Материјали Дипломатија и меѓународна безбедност
Резултати по Криминологија од Јануарска Испитна Сесија Резултат Криминологија
Резултати по Кривично Право од Јануарска Испитна Сесија Резултат Кривично право
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Справување со конфликти
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вооружување и опрема
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Известување Известување Економска криминалистика
Известување Известување Методика на истражување на компјутерски криминал
Известување Известување Методика на истражување општ криминалитет
Термин за оценка Известување Криминалистичка тактика