Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Менторска настава Известување Меѓународни односи
Менторска настава Известување Цивилна заштита
Менторска настава Известување Хумана безбедност
Настава со вонредни студенти Известување Методика на истражување на пожари и експлозии
Известување за менторска настава Известување Безбедносен менаџмент
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Резултати од испит Резултат Полициско право и примена на овластувања
ocenki od ispit vo septemvriska sesija Резултат Човекови права и слободи
Основна литература за предметот Безбедносни политики Материјали Безбедносни политики
Материјали за Прв колоквиум од предметот Кризен менаџмент Материјали Кризен менаџмент
менторска настава Известување Хумана безбедност
Конечни резултати од септемвриска сесија Резултат Меѓународна полициска соработка
Конечни резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Настава Известување Превенција на криминалитетот
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Настава Известување Меѓународни односи со меѓународна соработка
Термин за оценка Известување Меѓународно јавно право
Термин за вежби Резултат Вовед во право и уставно право