Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Меѓународно хуманитарно право
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Резултат Меѓународно договорно право
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Меѓународно право за права на човекот
Известување за писмена активност со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Известување за писмена активност со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Ocenka od ispit vo noemvriska sesija Резултат Човекови права и слободи
Материјали за Втор колоквиум за предметот БЕЗБЕДНОСНИ СТРАТЕГИИ Известување Безбедносни стратегии
Материјали за Втор колоквиум за предметот БЕЗБЕДНОСНИ ПОЛИТИКИ Известување Безбедносни политики
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Менторска настава Известување Хумана безбедност
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 3
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Известување Известување Криминалистичка психопатологија
ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Резулат од одржаниот поправен колоквиум по предметот „Разузнвачки служби“, на ден, 11.12.2017 Резултат Разузнавачки служби
Термин за есеј- јануарска испитна сесија Известување Социологија