Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Промена на термин за предавања Известување Психологија на комуникации
Виктимологија - посебен дел Известување Виктимологија
Ocenka od ispit vo septemvriska sesija Резултат
Ocenka od ispit vo septemvriska sesija za Rodovi perspektivi na kriminalot Резултат
Ocenka od isptv vo septemvriska sesija Резултат Недимискринација и ранливи групи
Конечни резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Настава Известување Превенција на криминалитетот
Промена на термин за предавања Известување Виктимологија
Термин за вежби Известување Вовед во право и уставно право
Термини за предавања Известување Превенција на виктимизација и заштита на жртви
Термин за вежби Известување Социологија на политиката
Септемвриска сесија Резултат Вовед во право и уставно право
Известување Известување Еколошки криминалитет
Резултати од испит Резултат Кривично право
Виктимологија - посебен дел Известување Виктимологија
Резултати од испит Резултат Криминологија
Резултати од испит Резултат Организиран криминал и корупција
Конечни резултати Резултат Правосуден систем
Резултати од испит Резултат Меѓународен тероризам
Резултати од испит Резултат Криминалистичка тактика