Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
настава за вонредни студенти Резултат Специјално физичко обарзование
Teрмин за предавање Известување Виктимологија
Настава со вонредни студенти Известување Методика на истражување на пожари и експлозии
Известување за промена на термин Известување Криминалистичка психопатологија
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Резултати од испит Резултат Полициско право и примена на овластувања
Ocenka od ispit vo septemvriska sesija Резултат Полиција и човекови права
Конечни резултати од септемвриска сесија Резултат Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите
Конечни резултати од септемвриска сесија Резултат Справување со конфликти
Конечни резултати од септемвриска сесија Резултат Вооружување и опрема
Конечни резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Конечни резултати од септемвриска сесија Резултат Вооружување и опрема –задолжителна академска способност
Настава Известување Превенција на криминалитетот
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Промена на термин за предавања Известување Виктимологија
Термин за оценка Известување Меѓународно јавно право
Термин за вежби Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Резултати од усен испит Резултат Криминалистичка тактика 1
Термин за вежби Известување Меѓународно јавно право
Предметна програма Материјали Методика на истражување на организиран криминал