Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вооружување и опрема
Резултати од испитот по Криминологија Резултат Криминологија
Известување за поправниот колоквиум Известување Методика на истражување на пожари и експлозии
Известување Известување Криминалистичка психопатологија
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Криминалистичка психопатологија
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Термин за есеј Известување Виктимологија
Известување Известување Превенција на криминалитетот
Настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование Известување Специјално физичко обарзование
Промена на термин за предавање Известување Основи на правото и уставно право
Ноемвриска испитна сесија Резултат Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Ноемвриска испитна сесија Резултат Виктимологија
Резултати од првиот поправен колоквиум по предметот Полиција и јавност Резултат Полиција и јавност
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Топографија
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ (ПОПРАВЕН) КОЛОКВИУМ И ИСПИТ Резултат Безбедност во сообраќајот
прв поправен колоквиум Резултат Пенологија
прв поправен колоквиум Резултат Виктимологија
Термин за подигање на оценка Известување Кривично процесно право
РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВЕЖБИ Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии