Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Посета на на Regional Environmental Center Известување Еколошки криминалитет
Настава Известување Еколошки криминалитет
Подготвителни прашања за првиот колоквиум Материјали Безбедност во приватниот сектор
Термин за настава Известување Еколошки криминалитет
РЕЗУЛТАТИ од писмениот испит по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА, одржан на ден 09.02.2018 Резултат Меѓународна трговија
Термин за оценка Известување Тероризам и методика на истражување на тероризам
Термин за оценка Известување Меѓународен тероризам
Термин за настава Известување Еколошка криминалистика
Резултати од јануарска сесија Резултат Управно право
Термин за подигање на оценки Известување Кривично процесно право
Резултати од писмениот испит по предметот Информациски технологии, одржан на 26.01.2018 Резултат
Термин за подигање на оценка Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Конечни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од испит Резултат Платни системи
Резултати од испит Резултат Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Резултати од јунарски испит Резултат Криминалистичка техника
Резултати за Јануарска сесија 2018 Резултат Криминалистичка психологија
Резултати од испит Резултат Основи на менаџментот
Резултати од испит по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM, БФК Охрид Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ