Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
РАНГ ЛИСТА (прелиминарна) Резултат Вовед во право и уставно право
Јунска испитна сесија Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати Резултат Криминологија
Резултати Резултат Кривично право
Резултати Резултат Организиран криминал и корупција
Резултати Резултат Форензичка криминологија
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
Јунска испитна сесија Резултат Односи со јавноста
Јунска испитна сесија Резултат Полиција и јавност
Бодовна листа Резултат Психологија на криминалното однесување
Конечни резултати Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца Резултат Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Прелиминарни резултати од јунска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Основи на етика Резултат Основи на етика
КОНЕЧНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Методика на истражување на компјутерски криминал
БОДОВНА ЛИСТА Резултат Економско финансиски криминалитет
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати и соопштение Резултат Вовед во право и уставно право
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Резултат Девијантност и неформална социјална контрола
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Резултат Социјална патологија
Бодовна листа Резултат Вовед во криминалистика