Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
априлска сесија Пенологија 2018 Резултат Пенологија
резултати од априлска сесија Резултат Виктимологија
резултати од априлска сесија Резултат Виктимологија
резултати од априлска сесија Резултат Виктимологија
резултати од априлска сесија Резултат Виктимологија
резултати од априлска сесија Резултат Виктимологија
резултати од априлска сесија Резултат Виктимологија
резултати од априлска сесија Резултат Виктимологија
резултати од прв поправен малолетничка Резултат Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Резултати од испит Резултат Основи на правото и уставно право
Резултати од прв колоквиум по предметот Организиран криминал и корупција 26.03.2018 Резултат Организиран криминал и корупција
Резултати од прв колоквиум по предметот Меѓународно кривично право 26.03.2018 Резултат Меѓународно кривично право
Резултати од прв колоквиум по предмет Криминологија 28.03.2018 Резултат Криминологија
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Современи безбедносни системи
Резултати од испит Резултат Современи безбедносни системи
Резултати од испит Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Резултати од прв поправен Резултат ОБСЕ и европска безбедност
Rezultati od ispit i peliminarna lista Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Резултати од поправен колоквиум Резултат Сообраќајна криминалистика
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Систем на приватна безбедност