Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Прелиминарна листа Резултат Англиски јазик 3
Бодовна состојба пред испит Резултат Вовед во полициски науки
Прелиминарна листа Резултат Меѓународен тероризам
Конечна листа Резултат Заштита од пожари, експлозии и опасни материии
Конечна листа - вонредни Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Конечна листа - редовни Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Прелиминарна листа Резултат Англиски јазик 1
Известување Известување Методика на истражување на економско-финансиски криминал
Известување Известување Економска криминалистика
Известување Резултат Методика на истражување општ криминалитет
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Збирни табеларни прегледи на бодови и оценки Резултат Безбедност во приватниот сектор
Збирни табеларни прегледи на бодови и оценки Резултат Социјална патологија
Резултати од втор колоквиум Резултат Меѓународен тероризам
II колоквиум Резултат Пенологија
II колоквиум Резултат Виктимологија
Резултати од втор колоквиум Резултат Безбедност во сообраќајот
Термин за испит Известување Полиција и јавност
Резултати од втор колоквиум Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминалистичка тактика 2