Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување Известување Криминологија
Прелиминарна листа Резултат Криминалистичка техника
bodovi od 2 kolokvium Резултат Полициско право и примена на овластувања
Bodovi od 2 kolokvium Резултат Човекови права и слободи
Прелиминарни резултати од втор колоквиум Резултат Меѓународна полициска соработка
Збирен табеларен приказ Резултат Социјална патологија
Збирен табеларен приказ Резултат Процена на ризик
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Криминалистичко разузнавање
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминалистичко разузнавање
Прелиминарна бодовна листа Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
Bodovna lista Резултат Полициско право и примена на овластувања
bodovna lista Резултат Човекови права и слободи
Резултати од втор колоквиум Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА СТУДЕНТИ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА 2017/2018 Резултат Основи на економија
Термин за испит Известување Превенција на криминалитетот
Прелиминарна листа - јунска сесија Резултат Меѓународно хуманитарно право
Резултати од 2 колоквиум Резултат Компјутерска безбедност
Резултати од вториот колоквиум Резултат Англиски јазик 2
Резултати од втор колоквиум Резултат Процена на ризик
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 4